Actueel beleid Babysits voor het Coronavirus

Actueel beleid Babysits voor het Coronavirus

Door Babysits, 5 minuten leestijd

13 april 2021 - Door de uitbraak van het Coronavirus worstelen veel ouders met kinderopvang. Dit is waarom wij onze community zo goed mogelijk willen ondersteunen. Lees verder voor het actuele beleid Babysits in België voor het Covid-19 Coronavirus.

Rekening houdend met de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad (NVR), proberen wij zo goed mogelijk advies te geven aan onze community.

Kinderopvang

Bij aanpak Geel, Oranje en Rood blijft kinderopvang, en daarmee ook babysitten, open en beschikbaar voor alle kinderen. Sommige kinderen gaan naar meerdere opvanglocaties of combineren opvang met babysitters of familie. In aanpak Geel kunnnen kinderen meerdere opvangvormen combineren. Ook in aanpak Oranje of Rood is het mogelijk om meerdere opvangvormen te combineren, tenzij de persoon die de de kinderen opvangt tot de risicogroep behoort (personen ouder dan 65 jaar, personen met onderliggende aandoeningen zoals ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie, arteriële hypertensie of een actieve kwaadaardige aandoening). Dan wordt opvang door deze persoon uit de risicogroep afgeraden. (Kind en gezin, 2020).

Om de verspreiding van coronavirus te beperken, blijft een strikte handhygiëne en goede hygiëne bij hoesten, niezen en snuiten de absolute basis. De hygiënemaatregelen moeten gevolgd worden door iedereen die in die betrokken is bij de opvang van de kinderen:

 • Was je handen en die van de kinderen regelmatig met water en vloeibare zeep en zeker na elk verzorgingscontact met de kinderen.
 • Als het wassen van de handen te veel tijd neemt of als er geen stromend water voorhanden is, kunnen de handen ontsmet worden met handalcoholgel (concentratie van minstens 70% alcohol).
 • Laat ook de kinderen de handen wassen, omwille van het risico op vergiftiging, vermijd je alcoholgels bij kinderen.
 • Leer de kinderen om op een hygiënische manier te hoesten/niezen/snuiten.

Lees alle regels nog eens na in de draaiboeken van Kind en Gezin:

Scholen

Scholen zullen op 18 april opnieuw open gaan in pandemiefase Geel, met grote waakzaamheid. Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar fase Oranje.

Voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs geldt in fase Geel, Oranje en Rood;

 • 100% Leerlingen dat tegelijk naar school gaat
 • 5 Dagen op school per week
 • Geen afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijs
 • De leerlingen mogen gebruikmaken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden
 • Extra handhygiëne. Scholen zijn voorzien van alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden voor handhygiëne. Denk hierbij aan tijdelijke huur van extra wasplaatsen of voorzie handgeldispensers.

Voor kleuteronderwijs geldt in fase Geel, Oranje en Rood;

 • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
 • Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.
 • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.

Voor lager onderwijs geldt in fase Geel, Oranje en Rood;

 • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
 • Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.
 • Geen afstand houden tussen leerlingen.
 • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). (Onderwijs Vlaanderen, 2020).

Pandemiefasen

In gebieden waar door de pandemiesituatie verhoogde waakzaamheid nodig is en/of extra maatregelen overwogen moeten worden, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase voor het onderwijs. De procedure hiervoor verloopt als volgt:

 • De Risk Assessment Group (RAG) bezorgt een overzicht van gebieden waar een verhoogde waakzaamheid nodig is aan de ministers van onderwijs en het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).
 • Het NCCN verwittigt via de gouverneurs de betrokken burgemeesters. De burgemeester roept in dat geval de lokale crisiscel samen, aangevuld met het CLB en representatieve vertegenwoordigers van het onderwijs.
 • Op basis van dit overleg, doet de burgemeester een voorstel van pandemiefase voor het onderwijs in zijn gemeente of een deel ervan en een schakeltermijn van maximaal 2 weken.
 • De burgemeester deelt dit voorstel mee aan de minister van onderwijs, die binnen de 48 uur beslist of hij akkoord gaat. Indien de minister niet akkoord gaat met het voorstel, overlegt hij voorafgaand met de burgemeester en de minister voor binnenlands bestuur.
 • De burgemeester brengt de betrokken onderwijsinstellingen op de hoogte, die de nodige maatregelen treffen.
 • De lokale crisiscel monitort de situatie en doorloopt bij verandering van pandemiefase opnieuw deze procedure.

De lokale besturen zijn op de hoogte van deze procedure. (Onderwijs Vlaanderen, 2020).


Wij vragen dat onze community het advies opvolgt en zich houdt aan ons beleid wat betreft veilig babysitten in tijden van sociale afstand. Voor vragen kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Voor ouders en oppassen die wegens de coronacrisis geen fysieke babysitter/babysitwerk meer willen, hebben wij twee nieuwe functies gelanceerd, namelijk babysitten op afstand en online huiswerkbegeleiding.

Veilig babysitten in tijden van sociale afstand

Wil je meer weten over veilig babysitten in tijden van sociale afstand of andere dingen omtrent het coronavirus? Lees meer in de specifieke artikelen die wij daarvoor geschreven hebben:

Veilig babysitten in tijden van sociale afstand

Babysitten op afstand

Online huiswerkbegeleiding

Tips en activiteiten voor de thuisblijvers