Thuisscholing en huiswerkbegeleiding

Thuisscholing en huiswerkbegeleiding

Door Babysits
5 minuten leestijd

Door het coronavirus waren de scholen verplicht gesloten door de overheid. Hierdoor moesten ouders hun kinderen ondersteunen met thuisonderwijs. Uit onderzoek bleek dat ouders moeite hadden bij het helpen met het huiswerk van hun kinderen. Hiernaast ging het maken van het huiswerk bij 40 procent van de kinderen slechter en waren ouders ongerust over de leerachterstand. Dit blijkt uit onderzoek van Babysits onder ouders uit 10 verschillende landen, waaronder Nederland & België.

Ouders die plots thuis moesten werken, de sluiting van de scholen, online huiswerkbegeleiding, leraren die zich zorgen maakte om de leerachterstand van de kinderen... 2020 is een jaar waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Om deze redenen heeft Babysits meerdere ouders uit verschillende landen geënquêteerd. In het onderzoek werd aan ouders gevraagd hoe zij de periode van de plotselinge thuisscholing ervoeren, hoe de huiswerkbegeleiding ging en of zij zich zorgen hebben gemaakt over de leerachterstanden van de kinderen.

Infographic huiswerkbegeleiding tijdens thuisscholing

Ouders zijn niet uitermate positief over de begeleiding vanuit de scholen

Veel scholen hadden de situatie waarin de lessen online voortgezet moesten worden niet ingeschat. Op het laatste moment moesten zij online lessen voorbereiden, nieuwe regels hanteren en online huiswerk opsturen naar de kinderen. Slechts 35 procent van de ondervraagde ouders vond dat de scholen het allemaal goed hadden geregeld.

De overige 65 procent was hier iets minder positief over te spreken. Zo waren zij niet zeer negatief, maar de ouders vonden dat de begeleiding vanuit school beter had gekund. Dit lag hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat maar liefst 87 procent van de kinderen hulp nodig had bij zijn of haar huiswerk en dat grotendeels alle ouders hier dagelijks mee moesten helpen. Helaas ging het begeleiden met het huiswerk niet altijd even goed af bij de ouders.

Ouders vonden het moeilijk om hun kind te begeleiden met huiswerk

70 procent van de ouders gaf namelijk aan dat zij moeite hadden met het geven van de huiswerkbegeleiding. Dit lag vaak aan het feit dat ze zelf thuis moesten werken, weinig tijd hadden om de kinderen te helpen met hun huiswerk en daarnaast was hun geduld soms ook ver te zoeken. Ook de omgeving speelde hier een belangrijke rol bij. Een aantal ouders gaven aan dat zij niet geconcentreerd konden helpen met het huiswerk, omdat er bijvoorbeeld rondrennende kinderen in het huis waren.

Bij 40 procent van de kinderen ging het huiswerk maken slechter

Ondanks dat 72 procent van de kinderen online lessen kreeg vanuit school, gaf 40 procent aan dat het huiswerk maken sinds de sluiting van de scholen een stuk slechter ging dan voorheen. Huiswerk maken blijkt minder makkelijk wanneer je geen fysieke lessen meer hebt en wanneer je niet zo gemakkelijk meer aan de juffen of meester kan vragen hoe het nou ook alweer zat.

De leraren spraken zich er al over uit dat zij zich zorgen maakte om de leerachterstand van de kinderen, omdat er destijds geen fysieke lessen meer waren. Of de ouders bang waren dat hun kinderen leerachterstand op liepen? Gemiddeld gaven de ouders hun angst voor leerachterstand van de kinderen een 4 op een schaal van 10. Lichte angst was er, maar echte paniek om de leerachterstand van de kinderen was er gelukkig nog niet.

Ouders staan open om het volgende keer anders aan te pakken

Thuisscholing Ondanks dat het niet allemaal vlekkeloos verliep, heeft 86 procent van de ondervraagde ouders er niet aan gedacht om bijvoorbeeld een huiswerkbegeleider in te schakelen voor hun kinderen. Terwijl juist zo’n huiswerkbegeleider hen positief door deze periode heen had kunnen leiden. Terugkijkend op de situatie gaf 55 procent van de ouders aan dat zij open staan om dit volgende keer op een andere manier aan te pakken en wellicht in de toekomst wel op zoek zouden gaan naar een huiswerkbegeleider.

(Online) Huiswerkbegeleiding via Babysits

“Toen Babysits het nieuws te horen kreeg dat de scholen werden gesloten, hebben wij alle oppassen opgeroepen om zich in te zetten voor de ouders in nood. Babysits heeft een nieuwe functie geïntroduceerd waarbij oppassen aan kunnen geven of zij openstaan om naast op te passen ook huiswerkbegeleiding te geven aan de kinderen.” - Aldus Peter van Soldt, oprichter van het Babysits platform.

Tot nu toe hebben alleen al in Nederland meer dan 16.000 oppassen aangegeven dat zij graag zouden willen helpen met huiswerkbegeleiding. Door de vele aanmeldingen, besloot het online platform om meerdere artikelen toe te wijden aan het geven van begeleiding aan kinderen op een leuke en interessante manier. Naast tips over hoe je het best een kind kan begeleiden met zijn of haar huiswerk, gaan veel artikelen over educatieve onderwerpen zoals, de Engelse taal, rekenen, astronomie, scheikunde, recyclen enz. Babysits probeert hiermee de oppassen tips te geven om een echt goede begeleider te zijn voor de kinderen.

Door de komst van de nieuwe functie op het Babysits platform, kunnen oppassen een extra handje helpen en valt er voor sommige ouders een ‘zware’ last van hun schouders. De oppassen en ouders kunnen via het platform contact met elkaar opnemen en zelf beslissen of het hier gaat om fysieke of online huiswerkbegeleiding, rekening houdend met de richtlijnen van de overheid wat betreft het coronavirus.