Community Standaarden

Community Standaarden

Richtlijnen voor onze Community

Babysits is een online platform voor kinderopvang, wat betekent dat onze babysitters en ouders in contact met elkaar kunnen komen. Als zodanig hebben we richtlijnen opgesteld die we aanbevelen aan onze babysitters en ouders. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de betrouwbaarheid en veiligheid van de Babysits community te handhaven, zodat babysitters en ouders meer kans hebben op een fijne ervaring.

Voor babysitters is het belangrijk om in gedachten te houden dat elk gezin anders is. Niet alle kinderen waarop je babysit, zullen van dezelfde leeftijd zijn en evenmin zullen de huishoudelijke regels hetzelfde zijn voor elk familie. Daarom is het belangrijk om begrip te hebben voor deze verschillen en jouw manier van babysitten aan te passen voor elk gezin om zo de beste zorg te bieden. Bovenal vragen wij de babysitters de kinderen de best mogelijke zorg te verlenen.

Voor ouders is het belangrijk om in gedachten te houden dat elk babysitter anders is en ook andere verwachtingen heeft. Babysitters kunnen verschillende werktijden, taken, of hoogte van salaris verwachten. Daarom is het belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de babysitter over jullie verwachtingen, voordat je de babysitter laat babysitten. Wij vragen ouders de babysitters altijd respectvol en professioneel te behandelen.

Betaal en communiceer voor je eigen veiligheid en bescherming alleen via Babysits. Deel nooit persoonlijke informatie zoals ID-documenten en bankgegevens met iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Meer informatie

Disclaimer

Ouders en babysitters zijn verantwoordelijk voor het screenen, interviewen en het maken van hun uiteindelijke keuze. Dit document bevat richtlijnen voor gedrag. Babysits kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor platformleden of hun daden. Bezoek onze pagina Vertrouwen en veiligheid om meer te lezen over vertrouwen en veiligheid op Babysits.

Vertrouwen & Veiligheid

Babysits behoudt zich het recht voor om leden die onze community standaarden of algemene voorwaarden schenden de toegang te ontzeggen.

Deel 1: Richtlijnen voor Babysitters

Algemene Richtlijnen

 • De babysitter zou eerlijk en nauwkeurig zichzelf vertegenwoordigenen en zijn of haar certificaten en kwalificaties weergeven.
 • De babysitter zou niet op discriminerende wijze mogen communiceren op basis van uiterlijk, etniciteit, religie, geslacht, cultuur of op een manier die kan worden geïnterpreteerd als gewelddadig, schadelijk of ongepast.
 • Wanneer een babysitter akkoord gaat met het babysitten voor een gezin, zou de babysitter volledige verantwoordelijkheid moeten dragen voor de kinderen die hij of zij zal verzorgen.
 • De babysitter zou de instructies van de ouders moeten volgen met betrekking tot het babysitten (bijvoorbeeld huisregels, speeltijd, bedtijd).
 • De babysitter zou contact moeten opnemen met de ouders als hij of zij niet zeker weet hoe er moet worden omgegaan met een bepaalde situatie met betrekking tot de kinderen (bijvoorbeeld het geven van medicatie, de kinderen naar bed brengen, enz.).
 • In het geval dat de babysitter (onverwachts) een aankomende babysitafspraak moet annuleren, dan zou de babysitter de ouders minstens 24 uur voor aanvang van de afspraak moeten informeren.
 • De babysitter zou nooit de ouders of kinderen die ze verzorgen mogen bedreigen of chanteren.
 • De babysitter zou nooit iets mee mogen nemen naar huis dat niet van hem of haar is.

Voor het Babysitten

 • De babysitter zou met de ouders moeten communiceren en voorbereid zijn op specifieke behoeften van de kinderen.
 • De babysitter zou van tevoren met de ouders moeten communiceren om de eigen veiligheid te waarborgen.
 • De babysitter zou op het afgesproken tijdstip moeten arriveren voor het babysitten.
 • De babysitter zou de ouders ruim van tevoren moeten laten weten als hij of zij te laat is of dat hij of zij de afgesproken tijd niet kan halen.
 • De babysitter zou zich geschikt moeten kleden voor de babysit job (bijvoorbeeld geen kleding met scheldwoorden of ongepaste afbeeldingen).
 • De babysitter zou de ouders bij aankomst moeten vragen of zij bepaalde verwachtingen hebben voor de babysitter buiten de rol van het babysitten (bijvoorbeeld schoonmaken, koken of de telefoon beantwoorden).

Tijdens het Babysitten

 • De babysitter zou de volledige verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de kinderen die onder zijn of haar hoede zijn voor de duur van het babysitten.
 • De babysitter zou onder geen enkele omstandigheid gebruik mogen maken van fysieke of verbale straffen tegen de kinderen (bijvoorbeeld grijpen, slaan, schreeuwen, schudden, vloeken, enz.).
 • De babysitter zou zo snel mogelijk contact moeten opnemen met de ouders wanneer zich problemen voordoen die de babysitter niet zelf kan oplossen.
 • De babysitter zou de hulpdiensten moeten bellen in geval van nood als de ouders onbereikbaar zijn.
 • De babysitter zou niet de deur open mogen doen voor vreemden (dat wil zeggen, iemand die de ouders niet expliciet hebben goedgekeurd).
 • De babysitter zou niet andere mensen mogen uitnodigen in het huis tijdens het babysitten, tenzij de ouders toestemming hebben gegeven.
 • De babysitter zou geen alcohol mogen consumeren, drugs gebruiken of ander gedrag mogen vertonen die zijn of haar zorg voor de kinderen beïnvloed.
 • De babysitter zou het huis moeten achterlaten in dezelfde staat als aan het begin van het babysitten.

Na het Babysitten

 • De babysitter zou eerlijk moeten zijn tegen de ouders over hoe de kinderen zich gedroegen tijdens het babysitten.
 • De babysitter zou de ouders op de hoogte moeten stellen van voorwerpen die tijdens het babysitten zijn beschadigd of gebroken.
 • De babysitter zou mogen verwachten betaald te worden wat vooraf is afgesproken.
 • De babysitter zou eventuele klachten over de babysit job aan de ouders moeten doorgeven binnen een redelijke tijd.
 • De babysitter zou Babysits moeten laten weten wanneer de ouders zich ongepast of onredelijk hebben gedragen tegenover de babysitter.
 • De babysitter zou een review moeten schrijven over het gezin om andere babysitters op het platform te helpen.

Deel 2: richtlijnen voor ouders

 • De ouder zou zichzelf, de functie en de functievereisten eerlijk en nauwkeurig weergeven.
 • De ouder zou niet op discriminerende wijze mogen communiceren op basis van uiterlijk, etniciteit, religie, geslacht, cultuur of op een manier die kan worden geïnterpreteerd als gewelddadig, schadelijk of ongepast.
 • De ouder zou duidelijke instructies en verwachtingen moeten vaststellen voor de babysitter (bijvoorbeeld huisregels, speeltijd, bedtijd).
 • De ouder zou de babysitter moeten vertellen wanneer zij verwachtingen hebben van de babysitter buiten de rol van kinderopvang (bijvoorbeeld schoonmaken, koken of de telefoon beantwoorden).
 • De ouder mag de babysitter nooit in gevaar brengen, bedreigen of fysiek geweld plegen.
 • In het geval dat de ouder (onverwacht) een babysitafspraak moet annuleren, dan moet de ouder proberen de babysitter 24 uur van tevoren te informeren.
 • De ouder zou een lijst met contactgegevens (telefoonnummers, contactgegevens voor noodgevallen), details over de slaapschema’s van de kinderen en mogelijke medicatie moeten verstrekken aan de babysitter.
 • De ouder zou de babysitter moeten updaten als de ouder te laat thuis komt. In geval van nood moet de ouder bereikbaar blijven voor de babysitter of een andere contactpersoon opgeven die de babysitter kan bereiken.
 • De ouder zou de babysitter het vooraf afgesproken bedrag moeten betalen.
 • De ouder zou eventuele klachten over de babysitter binnen een redelijke tijd moeten melden.
 • De ouder zou Babysits moeten laten weten wanneer de babysitter zich tijdens het babysitten ongepast heeft gedragen.
 • De ouder zou een review moeten schrijven voor de babysitter om andere ouders op het platform te helpen.

Ben je er klaar voor?

Meld mij aan!