Wat te doen bij pesten?

Wat te doen bij pesten?

Door Babysits, 5 minuten leestijd

Vooral in deze tijd waar kinderen via hun mobieltje op elk moment van de dag met elkaar verbonden zijn, wordt pesten een steeds gevoeliger en vooral een moeilijk te voorkomen onderwerp. Het niet naleven van voorzorgsmaatregelen en het niet ingrijpen in een situatie waarin wordt gepest kan op de lange termijn zeer negatieve gevolgen hebben. Daarom geven wij enkele waarschuwingssignalen en tips die je kunnen helpen om het pesten te identificeren en de getroffen kinderen te helpen.

Allereerst is het belangrijk om het verschil in pesten duidelijk te benoemen. Pesten kan zowel verbaal als non-verbaal zijn. Bij non-verbaal pesten, dat wil zeggen fysiek geweld zoals bijvoorbeeld schoppen of slaan, zijn de signalen van pesten vaak duidelijker zichtbaar van buitenaf (niet logisch verklaarbare wonden, krassen, blauwe plekken, etc.). Maar zelfs verbaal pesten kan tot enorme schade leiden. Helaas is dit vaak niet van buitenaf te zien. Maar dit psychisch geweld kan op de lange termijn zeer erge gevolgen hebben. Platforms als Facebook, Instagram en WhatsApp zijn bijzonder gevoelig voor verbaal pesten. De anonimiteit en de afstand zorgt ervoor dat kinderen zich dapperder voelen en dat zij hun remmingen verliezen.

Welke kinderen lopen het risico om te worden gepest?

Vaak zijn kinderen en pubers die gepest worden erg gevoelig, verlegen en hebben een laag zelfbeeld. Of misschien hebben ze een hobby die veel van hun 'vrienden' niet kunnen begrijpen en accepteren en daarom worden ze gepest. Helaas is het vaak zo dat kinderen met een migrantenachtergrond worden gepest vanwege hun afkomst of uiterlijk. Maar we willen heel duidelijk benadrukken dat het in geen geval de schuld van het kind is om gepest te worden. Ongeacht hoe verlegen het kind is, welke "vreemde" hobby het heeft of waar het vandaan komt; de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de kinderen die andere kinderen pesten en nooit bij de gepeste kinderen zelf!

Hoe weet ik of het kind gepest wordt?

Er zijn enkele signalen die jouw alarmbellen moet laten rinkelen. Hoewel de reacties van een gepest kind kunnen verschillen, zijn er een paar gedragingen die vaak kunnen worden geassocieerd met pesten:

  1. Ongerechtvaardigde agressieve houding: kinderen die oneerlijk worden behandeld, zijn vaak boos op anderen, ook al hebben deze anderen niets te maken met pesten. Dit omvat ook familie en echte vrienden. Het kan ook gebeuren dat ze zich op dezelfde manier gaan gedragen als de pestkop zelf.

  2. Ze trekken zich terug: de kinderen willen vaak niet naar buiten en doen geen activiteiten meer waar veel mensen aanwezig zijn. Dat komt omdat ze de scènes die ze ervaren op de plaats van pesten ook in andere situaties niet willen ervaren. In meer ernstige gevallen verzinnen ze soms ook redenen waarom ze niet langer naar de plaats van het pesten willen gaan, zoals bijvoorbeeld naar school.

  3. Plotselinge gedragsveranderingen: de schoolprestaties worden slechter, het kind is prikkelbaar en er zijn plotselinge stemmingswisselingen. Vaak kan sterk huilen ook een teken van pesten zijn.

Verdrietig kind

Wat kun je doen als je pesten vermoedt?

Als ouder word je waarschijnlijk woedend en verdrietig tegelijk als je merkt dat jouw kind gepest wordt. Geen moeder of vader wil dat haar kind lijdt en aan zulke kwellingen wordt blootgesteld. Maar voordat je je bezighoudt met impulsieve en ondoordachte acties, moet je eerst de problemen proberen op te lossen.

  1. Praat met jouw kinderen. De dialoog tussen ouders en kinderen is ongelooflijk belangrijk voor kinderen, vooral in deze omstandigheden. Als ze voelen dat hun ouders naar hen luisteren, voelen ze zich veilig en geborgen. Veroordeel de kinderen niet, vertel hen niet dat ze iets verkeerd hebben gedaan, maar luister naar hen en probeer te begrijpen wat de problemen en angsten zijn.

  2. Zet de kinderen niet aan tot geweld. "Verdedig jezelf" of andere adviezen in deze richting zullen het kind helemaal niet helpen. Integendeel, het bestrijden van agressie met agressiviteit is niet de oplossing voor deze problemen.

  3. Als het een milde vorm van pesten is, kan het een goed advies zijn om de bullebak te negeren, want onverschilligheid is een wapen tegen pesten dat niet moet worden onderschat. Pesters krijgen vaak te weinig aandacht op andere gebieden en voelen de drang om andere kinderen te provoceren om dit tekort te compenseren. Maar als ze voelen dat dit niet meer werkt, zullen ze hem of haar vroeg of laat met rust laten.

  4. Als er sprake is van een extremere vorm van pesten, kan het nodig zijn om derden te betrekken. Afhankelijk van de omgeving kan dit de leraar, de sportcoach of een andere persoon zijn. Vraag deze mensen of ze iets hebben opgemerkt en vertel hen over uw vermoedens en uw observaties. Maar maak geen ongegronde beschuldigingen, maar ga in dialoog met deze volwassenen en probeer samen een oplossing te vinden.

Ruzie maken

Helaas is er geen universeel geldige, ongecompliceerde oplossing wanneer een kind gepest wordt. Het belangrijkste is dat je je bewust bent dat er pesten is en dat het verschillende vormen en tekens kan hebben. Praat goed met de kinderen en luister vooral naar hen. Dan zullen de kinderen zich veilig voelen en hun angsten en zorgen met je delen.